El. parduotuvės taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. XXL Batai internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą XXL Batai Parduotuvėje.

2. XXL Batai turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo XXL Batai Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu XXL Batai, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

4. XXL Batai atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.


II. Privatumo politika

1. Klientui pageidaujant gauti XXL Batai informacinius pranešimus, sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai http://xxl-batai.mozello.com/ svetainėje skirti:

   2.1. Užtikrinti nuoseklų svetainės funkcionalumą
   2.2. Užtikrinti prekių krepšelio funkcionalumą
   2.3. Priminti apie patikusias prekes
   2.4. Rinkti puslapio lankymo statistiką

Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“.

Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės galimybėmis.

3. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. XXL Batai patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. XXL Batai įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus XXL Batai partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

4. Klientas, užsiregistruodamas XXL Batai Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes XXL Batai Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, XXL Batai atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

5. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant XXL Batai Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

6. XXL Batai patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.


III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. XXL Batai patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo XXL Batai Parduotuvėje būdų (plačiau – V Taisyklių skyriuje). 

4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą XXL Batai. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su XXL Batai Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas XXL Batai. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna XXL Batai. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir XXL Batai yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai XXL Batai gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už užsakytas prekes; kai atsiskaitoma banko pavedimu, sutartis laikoma vykdytina, kai gaunamas Kliento mokėjimas.

6. Klientui pateikus užsakymą, XXL Batai sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

7. XXL Batai gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir XXL Batai vykdymo pradžios momentu.

8.  Kliento pateiktas užsakymas saugomas XXL Batai duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

9.  Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

10. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

2. XXL Batai nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM.

5. XXL Batai parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu XXL Batai, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl XXL Batai ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. XXL Batai per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. XXL Batai įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

     6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, XXL Batai įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

     6.2. XXL Batai įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

    6.3. XXL Batai įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. XXL Batai neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame XXL Batai.

     6.4. XXL Batai visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

     6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, XXL Batai įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

     6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš XXL Batai Parduotuvėje nurodytų būdu: banko pavedimu, naudodamasis savo banku internete.

2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant. Kitais atvejais, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik XXL Batai  gavus apmokėjimą už prekes.

VI. Prekių grąžinimas 

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam parduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.

2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo užsakymo gavimo momento. Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.

3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

  • nebuvo naudojamos;
  • nebuvo sugadintos;
  • išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
  • neprarado prekinės išvaizdos

4. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.

5. Klientas grąžindamas prekes į fizines XXL Batai parduotuves (jei šalyje yra XXL Batai fizinė parduotuvė), visais atvejais privalo pateikti XXL Batai prekių įsigijimo dokumentus.

6. Šiuo metu, daiktų keitimą ir grąžinimą reglamentuoja LR Civilinio kodekso nuostatos. Sutarčių, kurių negalima atsisakyti sąrašas pateiktas CK 6.228 (10) str. 2 d.

7. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui pranešus el.paštu [email protected], kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.

8. Tais atvejais, kai prekės keičiamos, o keitimo metu susidaro kainų skirtumas, kuomet nauja prekė yra brangesnė už grąžinamą prekę, Klientas privalo sumokėti XXL Batai tokį kainų skirtumą. Tai atvejais, kai prekės keičiamos, o  tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, kai nauja prekė yra pigesnė už grąžinamą prekę, XXL Batai grąžina Klientui tokį kainų skirtumą.

9. Tais atvejais, kai XXL Batai neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma įskaitant kainos už pristatymą. XXL Batai neprivalo grąžinti Klientui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas pasirinko kitą pristatymo būdą negu XXL Batai pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

10. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą dienos. 

11. Tuo atveju, kai pirkėjo įsigyta prekė turi kokybės trūkumų, pirkėjo reikalavimai dėl kokybės trūkumų pardavėjui gali būti pareiškiami per garantinį terminą, t. y, pirkėjas per garantinį terminą savo pasirinkimu turi teisę iš pardavėjo reikalauti:

     11.1. nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);
     11.2. nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;
     11.3. sumažinti prekės kainą arba
     11.4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą (Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalis).

 12. Garantija gamyklinio defekto atveju - 24 mėnesių.

VII. Prekių pristatymas

1. XXL Batai įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 3 – 5 darbo dienų nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, XXL Batai įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.

3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti XXL Batai pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4. Prekės, užsakytos XXL Batai internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos. 

5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių įgaliotai kurjerių tarnybai neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjerių tarnyba papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos XXL Batai, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, XXL Batai visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

6. Klientas privalo nedelsiant informuoti XXL Batai elektroniniu paštu:

     a.   jeigu kreipiantis į kurjerius nurodytu elektroninio pašto adresu atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 4 darbo valandas arba jeigu kreipiantis nurodytu telefono numeriu nėra pateikiamas atsakymas;

      b.    jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, prekė yra netvarkingos išvaizdos;

    c.   visais atvejais nedelsiant informuoti XXL Batai, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais    atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, XXL Batai atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai XXL Batai.

VIII. Komentarų talpinimas

1. Visas komentarų talpinimo Svečių knygoje ir Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja XXL Batai. Bet koks komentaro talpinimas XXL Batai elektroninėje parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis XXL Batai nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.

2. XXL Batai visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek LR teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu XXL Batai pasilieka teisę šalinti bet kokius Svečių knygoje ir Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.

3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą XXL Batai elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

IX. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai XXL Batai turi būti teikiami elektroniniu paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).

2. Sutartis tarp Kliento ir XXL Batai sudaroma ir vykdoma valstybine kalba.

X. Ginčų sprendimas ir EGS platforma

1. Klientas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į XXL Batai ir pateikti informaciją elektroniniu paštu [email protected]

2. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu XXL Batai atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas [email protected], telefonas 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ .

3. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos  reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo                                       platformą: http://ec.europa.eu/odr/.

Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.